Публикации
 Коментари

Архив за декември, 2007

Двама господари Мат. 6:24 Аз трябва да искам толкова отчаяно Бог да ме приеме като грешник, колкото отчаяно искам да приема Божията святост. Горният цитат разграничава два различни аспекта за притежаването на един Господар. Приемането ми от Бог като грешник, и моето приемане на Божията святост трябва да бъдат мой господар.

Прочети цялата статия »

МРАЧНАТА НОЩ НА ДУШАТА – КНИГА I от св. Йоан от кръста   ГЛАВА 1 Очертава първата линия и започва да разглежда несъвършенството на начинаещите Душите започват да влизат в мрачната нощ когато Бог, привличайки ги от състоянието на начинаещи – което е състоянието на тези, които размишляват върху духовния път –  започва да ги […]

Прочети цялата статия »

  Границите Изход 19:12 Докато Христос е изобразен във вас Гал. 4:19 Съществува забележителна разлика между Мойсей и Израел. Мойсей беше най-смирения човек на земята (Числа 12:3). В своята молитва (Из. 33:13) той поиска: „покажи ми, моля Ти се, пътя Си, за да Те позная“ и в стих 18: „Покажи ми, моля, славата Си„ с […]

Прочети цялата статия »

  Развитието на греха Рим. 6:14 „Вече няма власт над вас“ Книгата Левит е много изобразителна картина за това, което Бог мисли за греха и начина, по който Той ще се справи с него. Тези, които не са запознати с това, което Бог мисли за греха често го смятат за приятно преживяване, поне за известно […]

Прочети цялата статия »

  Определяне на отговорностите Книгата Числа „В пустинната„ На тройния закон е обърнато внимание в Левит, като основното ударение е поставено главно върху церемониалните закони, който определят религиозния живот. Книгата Числа, както е наречена на гръцки или „В пустинята“, както е на еврейски, поставя ударението върху държавните закони, които управляват страната. В книгата Левит четем, […]

Прочети цялата статия »

  Каква е вестта? Из. 25-30 Човекът се нуждае от това, което Бог осигурява Когато греха успя да помрачи Божия образ в човека, Бог дойде, за да потърси човека и Той все още го търси (Йоан 6:44). След като плътския човек не вижда, че има нужда от Бог, той не го търси. Той предпочита да […]

Прочети цялата статия »